zakelijke energie vergelijken

Gas Water Licht Vergelijken

De energievergelijker berekent de beste premie voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de kosten voor elektriciteit en gas apart en kan op deze wijze het beste contract vaststellen. De premie voor stroom wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, leveringskosten, de vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze wijze kunt u precies uw geschatte kosten per jaar en kosten per kilowattuur terugvinden. De gaskosten worden gevormd door de gaskosten, belastingen, kosten voor levering, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze wijze kunt u exact de jaarkosten herleiden en de lasten per kWh stroom of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om demeest voordeligeenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninguitsparen!

Voordelen van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is helemaalgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken en overstappen kan stantepede op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverkrijgen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, mits datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt immer veertien dagenwettelijke bedenktijd en lopende het overstapproces blijfje algemeenaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

Overstappen is geld overhouden

Wist je dat wisselen je een besparingkan opleveren van wel een paar honderd euro? Ben je sinds deopenbreking van de energiemarkt nog nooitovergestapt van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 300.

Welke energieleverancier hetbetere bij jou past, hangt af vanjouw voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergieovereenkomst met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de looptijd van jeovereenkomst dezelfde kosten voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Dekeuze is aan jou!

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij teallen tijde rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je contract overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Ook ben je dan de eventuelewelkomstkorting kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal bekomen hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen tweemaanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energieovereenkomstgaat dan in op het moment dat je huidige overeenkomst afloopt.

Online de meest voordeligeenergiebedrijven vinden

Onze website heeft de meest goedkope energieleveranciers,acties, prijzen en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u devoordeligsteenergieleverancier voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leverancierseenvoudig op een rij. Op die wijze kunt u de meestvoordelige energie vinden en kiezen.Vanzelfsprekend zijn er altijd zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.

Online energievergelijking

Wanneer u bij de energievergelijking eenbetere aanbieding heeft gevonden kunt u dezeeenvoudig via de tool vinden op dewebsite van de energieleverancier. Na het afsluiten van uw nieuwecontract hoeft u alleen nog uw huidigemeterstand door te geven, de rest wordt allemaalvoor u geregeld.

Tarieven voor energiekunnen per leverancier van energieflink verschillen en dit kan opmaandbasis al gauw honderden euro’s schelen. De tarieven voor energie bestaan uit de kosten voorverbruik, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie veranderenenorm per energieleverancier en ook uwlocatie kan effect hebben op deprijs. Jarenlang bijeenzelfde energieleverancierklant blijven is niet kostenbesparend, om diereden is het interessant om metregelmaat uw maandlasten te vergelijken metandere

Waarom vergelijken?

Wist u dat gas en stroom vergelijkendé manier is om de beste energieleverancier te vinden?En dat u daardoor veel uitgaven aan energie kunt geld besparen? Het invullen van de vergelijker is ook nogeens erg simpel. En overstappen daarna ook!

  • Duurt maar een paar minuten.
  • Overstappen is snel gedaan.
  • Het gewin is al inenkele stappen enkele honderden euro’s

Gas en stroom vergelijkenloont! tevens u kunt 100-en euro’s opjaarbasis minder besteden aan uw gas- enlichtksoten. U kunt er vanzelfsprekend voor kiezen om uw overeenkomst voor2 of 3 jaar vast te laten zetten, dan bent u beschermd tegenstijgende prijzen. Maar, verzekeringsmaatschappijenvan gaslichtbieden steeds hogere overstapkortingen aan voor nieuweconsumenten. Daar kunt u geld aan verdienen door ieder jaareen andere provider tekiezen. Vergelijk dus elke 12 maandenopnieuw uw energiekosten op hier en profiteer van veel voordeel.

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals eerder vermeld kunnen dekosten voor stroom en gas per energiebedrijvenflink verschillen, ook moet u ook letten op de vaste lasten die de energiemaatschappijenin rekening brengt. De zogenoemdevastrechtkosten, ook wel administratieve kosten. Het iswel eens een optie dat een overeenkomst bijvoorbeeld voordelig lijkt door delage energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder goedkoop uit bent.Daarom kunt u met behulp van hierzelfstandig de all-in prijzenuitzoeken en vergelijken.

Bij het vergelijken van energiecontracten kunt u onder meer letten op de volgende eigenschappen;

  1. Kosten voor energie – Hierbijkunt u kijken naar de stroomkosten per Kilowattuuren de gaskosten per kubieke meter. Het is tevens belangrijkom te bekijken of het een vast of variabelkostenplaatje is. Bij een vast tariefbetaalt u de hele contractperiode hetzelfdetarief, een variabel tarief kan elke maand anders zijn.
  2. Speciale acties – De energiemarkt is ergcompetitief, daarom hebbenveel leverancierkortingen om klanten aan zich te binden. Profiteer van deze acties en scoor een zonder extra kosten tablet, een lager tariefvoor energie of een ander presentje!
  3. De overkomstduur – Energiecontracten lopenover het algemeen 1, drie of5 jaar, al zijn er tegenwoordig tevenscontracten voor 2 of 4twaalf maanden. U kunt tevens kiezenvoor een flexibel energiecontract, deze is elke 30 dagen opzegbaar!

Controleer tevens wat overige consumenten over een gas- en stroomleverancier vertellen! Op onze website kunt u een reviews lezen over uw gas- en stroomleverancier. Zoals bij gas water licht vergelijken.

Scroll to top